Pokéworks
Pokiritto

Pokiritto

Pokéworks 12 USD 5

1. Base: Pokiritto (White Rice & Seaweed Wrap)
2. Protein: Ahi Tuna & Salmon
3. Mix-Ins: Cucumber, Edamame, Ogo Seaweed, Hijiki Seaweed, Diced Mango
4. Flavor: Wasabi Aioli
5. Toppings: Toasted Rice Puffs

hawaïen japonais rizblanc algue thonahi saumon concombre edamame mangue wasabi

Miamé par +2
Aucun commentaire

Plats similaires

Du miam dans votre boite mail